قیمت زرشک پفکی در هشتم اردیبهشت ۹۹  بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان است. 

 

قیمت زرشک پفکی قاین، قیمت زرشک پفکی درجه یک، قیمت زرشک پفکی امروز، قیمت زرشک در سال ۹۹ ، قیمت زرشک فله ای، زرشک بیرجند ، زرشک خراسان جنوبی