زرشک دانه اناری چیست ؟ و تفاوت آن با زرشک پفکی و سایر انواع زرشک برای مثال زرشک خشک سیاه در چه چیزی می باشد؟ در اینجا به اختصار این تفاوت ها را شرح می دهیم. 

 

تفاوت زرشک دانه اناری با زرشک سیاه در گونه زرشک می باشد.  گونه زرشک قرمز دانه اناری بربریس ولگاریس است و بی هسته می باشد. در صورتی که گونه زرشک سیاه هسته دار است. 

 تفاوت زرشک پفکی با زرشک دانه اناری اما بنیادی نیست. هر دو از یک گونه زرشک بدست می آیند. تنها فرق ان ها ، شیوه خشک کردن و چیدن زرشک تازه است. ما در  مقاله زرشک پفکی چیست ؟  به نحوه تولید زرشک پفکی پرداخته ایم. در اینجا به نحوه تولید زرشک دانه اناری می پردازیم. 

میدانیم که میوه زرشک به صورت خوشه ای بر روی شاخه های پر خار درختچه زرشک رشد می کنند. چندین شیوه برای جمع کردن محصول زِرشک وجود دارد. باید خاطر نشان کنیم که جمع آوری محصول زرشک بسیار سخت و زمان بر است. از  جمله شیوه های جمع کردن میوه زرشک ضربه زدن به شاخه هاست. در این روش در زیر درختچه زرشک پارچه ای پهن می شود و میوه زرشک به زیر درختچه زرشک ریخته می شود.  میوه زرشک در این حالت اسیب می بیند. میوه زرشک سپس از زیر درخت جمع آوری می شود و به خرمن های معمولا کاهگلی حمل می شود.  زرشک در زیر نور خورشید خیلی سریع رطوبت خود را از دست می دهد و تبدیل به زرشک خشک می شود که به آن دانه اناری می گویند. قیمت زرشک دانه اناری به صورت روزانه  را از ما بخواهید