خرید زرشک در سال ۹۹ 

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت زرشک پفکی ۹۹ ۶۲۰۰۰ تومان 
قیمت زرشک پفکی درجه یک صادراتی ۹۹  ۶۰۰۰۰ - ۵۵۰۰۰ تومان 
قیمت زرشک دانه اناری  ۹۹ ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه خشک ۹۹ ۴۰۰۰۰
قیمت زرشک تازه دان شده ۹۹    -----
قیمت زرشک تازه با شاخه ۹۹    ------
 قیمت زرشک  لواشکی  ۹۹  ۱۵۰۰۰
قیمت زرشک سیاه تازه ۹۹  ناموجود

 

لیست قیمت زرشک در سال ۹۹، اخرین قیمت زرشک دانه اناری در سال۹۹، چرا در سال ۹۹ قیمت زرشک کاهشی است؟ قیمت روز زرشک دانه اناری، قیمت فروش زرشک دانه اناری، قیمت خرید زرشک دانه اناری، زرشک دانه اناری چیست؟ فرق زرشک دانه اناری با زرشک پفکی، خرید زرشک پفکی در سال ۹۹، قیمت روز زرشک دانه اناری ، قیمت زرشک امسالی،