قیمت خرید زرشک دانه اناری در ۱۲ مرداد ۹۹ 

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت خرید زرشک پفکی ۹۹ ۶۲۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری صادراتی ۵۱۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری  ۹۹ ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان
قیمت  خرید زرشک سیاه خشک ۹۹ ۴۰۰۰۰
قیمت خرید  زرشک تازه دان شده ۹۹    -----
قیمت  خرید زرشک کرمانشاهی  ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان
 قیمت خرید  زرشک  لواشکی  ۹۹  ۱۵۰۰۰
قیمت  خرید زرشک سیاه تازه ۹۹  ناموجود

 

تفاوت زرشک دانه اناری و پفکی، زرشک دانه اناری چیست؟ زرشک پفکی چیست؟ قیمت زرشک دونه اناری، قیمت زرشک آبی، قیمت به روز شده زرشک دانه اناری، آخرین نرخ زرشک دانه اناری در سال ۹۹، خرید زرشک کوهی تهران، خرید زرشک دانه اناری در سال ۹۹، قیمت زرشک در مشهد، قیمت زرشک قاین،  خرید زرشک در تهران