نام برنج هاشمی از نام کاشف آن، یوسف هاشمی، گرفته شده است. آقای هاشمی در سال 1364 در شالیزار خود در روستای ایمن آباد گیلان متوجه خوشه های برنجی شد که با سایر خوشه ها تفاوت داشتند. این خوشه ها بلندتر و باریک تر بودند و دانه های آنها نیز پهن تر و چاق تر بود.

آقای هاشمی این خوشه ها را جداگانه جمع آوری کرد و تا سال بعد آنها را کنار گذاشت. سپس در سال بعد، آنها را جداگانه کاشت و در فصل برداشت نیز جداگانه درو کرد. او این کار را به مدت چند سال انجام داد تا اینکه مقدار این برنج به اندازه کافی زیاد شد.

در سال 1368، آقای هاشمی این برنج را به شالی کوبی روستای چاپارخانه برد. مدیر شالی کوبی با دیدن این برنج متوجه شد که با برنج های دیگر متفاوت است. از آقای هاشمی پرسید که نام این برنج چیست؟ آقای هاشمی پاسخ داد که نامی برای آن نگذاشته است. مدیر شالی کوبی (مرحوم همتی) نام برنج هاشمی را برای این برنج انتخاب کرد.

برنج هاشمی به دلیل کیفیت و طعم خوب خود به سرعت محبوب شد و به یکی از پرمصرف ترین برنج ها در ایران تبدیل شد.

در اینجا چند نکته جالب در مورد برنج هاشمی ارائه می شود:

  • برنج هاشمی یک برنج طارم محلی است.
  • این برنج در استان های گیلان و مازندران کشت می شود.
  • برنج هاشمی دارای عطر و طعم قوی و دلپذیری است.
  • این برنج به دلیل پخت آسان و قد بلند، محبوبیت زیادی دارد.
  • برنج هاشمی به عنوان یک برنج مجلسی شناخته می شود.