قیمت زرشک دانه اناری - ۱۰ شهریور ۹۹

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت زرشک پفکی ۴۸-۵۵ هزار تومان 
قیمت زرشک پفکی درجه یک صادراتی با دو سورت ۶۴ هزار تومان 
قیمت زرشک دانه اناری ۹۸ ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه خشک ۴۰ هزار تومان
قیمت زرشک تازه دان شده ناموجود
قیمت زرشک تازه با شاخه ناموجود
 قیمت زرشک  لواشکی  ۱۵ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه کرمانشاهی ناموجود

 

قیمت زرشک دیجی کالا، قیمت زرشک بسته بندی سحرخیز، قیمت زرشک بسته بندی گلستان،  مرکز خرید انواع زرشک، قیمت روز زرشک، لیست قیمت زرشک، فروش زرشک خشک ، قیمت زرشک خشک ، قیمت زرشک پفکی و دانه اناری