قیمت زرشک دانه اناری - ۸ شهریور ۹۹ 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت زرشک پفکی ۴۸-۵۵ هزار تومان 
قیمت زرشک پفکی درجه یک صادراتی با دو سورت ۶۲ هزار تومان 
قیمت زرشک دانه اناری ۹۸ ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه خشک ۴۰ هزار تومان
قیمت زرشک تازه دان شده ناموجود
قیمت زرشک تازه با شاخه ناموجود
 قیمت زرشک  لواشکی  ۱۵ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه کرمانشاهی ناموجود

 

قیمت زرشک ۹۹، فروش زرشک با قیمت مناسب در سال ۹۹، لیست قیمت زرشک، قیمت روز زرشک، قیمت زرشک قاینات، قیمت زرشک بیرجند، فروش زرشک در تهران، قیمت زرشک پفکی ، خرید زرشک دانه اناری،  قیمت زرشک پفکی در مشهد، قیمت عمده زرشک در بازار تهران, فروش زرشک پفکی صادراتی، قیمت زرشک فله ای،  خرید فله ای زرشک، قیمت زرشک کرمانشاهی در سال ۹۹