قیمت زرشک دانه اناری - ۳ شهریور ۹۹

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت زرشک پفکی ۴۸-۵۵ هزار تومان 
قیمت زرشک پفکی درجه یک صادراتی با دو سورت ۶۲ هزار تومان 
قیمت زرشک دانه اناری ۹۸ ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه خشک ۴۰ هزار تومان
قیمت زرشک تازه دان شده ناموجود
قیمت زرشک تازه با شاخه ناموجود
 قیمت زرشک  لواشکی  ۱۵ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه کرمانشاهی ناموجود

قیمت روز زرشک، فروش زرشک در تهران ، قیمت روز انواع زرشک ، قیمت زرشک پفکی ، خرید زرشک دانه اناری ، قیمت روز زرشک در بازار مشهد و خراسان ، فروش زرشک قاین ، خرید زرشک در اصفهان ، فروش زرشک در اراک