فروش زرشک دانه اناری -  ۲۵ مرداد ۹۹ 

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت زرشک پفکی درجه یک صادراتی ۶۰۰۰۰ تومان 
قیمت زرشک پفکی ۵۵۰۰۰ - ۵۲۰۰۰ تومان 
قیمت زرشک دانه اناری  ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه خشک ۴۰۰۰۰
قیمت زرشک تازه دان شده    ناموجود
قیمت زرشک تازه با شاخه ناموجود
 قیمت زرشک  لواشکی  ۱۴۰۰۰
قیمت زرشک سیاه تازه ناموجود

 

قیمت زرشک آبرام، زرشک قرمز، زرشک دانه دار، زرشک پفکی ، زرشک دانه اناری، خرید انواع زرشک در تهران و اصفهان، فروش انواع زرشک ، فروش زرشک پفکی ،  قیمت زرشک اعلا سحرخیز، قیمت زرشک اعلا گلستان، قیمت زرشک مرغوب کرمانشاهی، فروش زرشک آبگیری، قیمت زرشک پفکی اعلا - فروش زرشک پفکی ، خرید انواع زرشک سیاه، فروش انواع زرشک سیاه ، خرید زرشک