فروش زرشک دانه اناری -  ۲۴ مرداد ۹۹ 

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت زرشک پفکی درجه یک صادراتی ۶۲۰۰۰ تومان 
قیمت زرشک پفکی ۵۵۰۰۰ - ۵۱۰۰۰ تومان 
قیمت زرشک دانه اناری  ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه خشک ۴۰۰۰۰
قیمت زرشک تازه دان شده    ناموجود
قیمت زرشک تازه با شاخه ناموجود
 قیمت زرشک  لواشکی  ۱۴۰۰۰
قیمت زرشک سیاه تازه ناموجود

 

فروش زرشک دانه اناری در تهران، فروش زرشک پفکی در تهران، قیمت انواع زرشک ، فروش انواع زرشک، فروش زرشک در تهران انواع پفکی صادراتی - دانه اناری درجه یک، قیمت زرشک درجه یک در تهران، قیمت هرکیلو زرشک درجه یک دانه اناری، زرشک دانه اناری - مرکز خرید و فروش انواع زرشک، مرکز فروش زرشک آبگیری، مرکز فروش زرشک آبرام در تهران ، زرشک آبرام