قیمت زرشک دانه اناری - ۱۸ مرداد ۹۹

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت زرشک پفکی درجه یک صادراتی ۶۱۰۰۰ تومان 
قیمت زرشک پفکی ۶۰۰۰۰ - ۵۳۰۰۰ تومان 
قیمت زرشک دانه اناری  ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه خشک ۴۰۰۰۰
قیمت زرشک تازه دان شده    ناموجود
قیمت زرشک تازه با شاخه ناموجود
 قیمت زرشک  لواشکی  ۱۴۰۰۰
قیمت زرشک سیاه تازه ناموجود

قیمت زرشک خوب در تهران ، قیمت روز زرشک دانه اناری، قیمت روز زرشک سیاه، قیمت روز زرشک کرمانشاهی، قیمت خرید زرشک آبی، قیمت خرید زرشک کوهی ، قیمت زرشک سال ۹۹ در تهران ، فروش انواع زرشک در تهران در سال ۹۹