قیمت خرید زرشک دانه اناری در ۱۳ مرداد ۹۹ 

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت خرید زرشک پفکی ۹۹ ۶۲۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری صادراتی ۵۱۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری  ۹۹ ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان
قیمت  خرید زرشک سیاه خشک ۹۹ ۴۰۰۰۰
قیمت خرید  زرشک تازه دان شده ۹۹    -----
قیمت  خرید زرشک کرمانشاهی  ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان
 قیمت خرید  زرشک  لواشکی  ۹۹  ۱۵۰۰۰
قیمت  خرید زرشک سیاه تازه ۹۹  ناموجود

 

بازار فروش زرشک دانه اناری، بازار فروش زرشک پفکی در تهران، خرید انواع زرشک، فروش انواع زرشک در بازار تهران، قیمت زرشک دانه اناری در تهران، قیمت زرشک بسته بندی شده، قیمت خرید انواع زرشک ، لیست قیمت انواع زرشک، قیمت کیلویی زرشک دانه اناری، قیمت عمده فروش زرشک دانه اناری و پفکی در تهران، خرید اینترنتی زرشک دانه اناری، فروش اینترنتی زرشک دانه اناری، قیمت روز زرشک دانه اناری، خرید زرشک دانه اناری در اصفهان ، خرید زرشک پفکی صادراتی، قیمت دانه اناری امروز ، زرشک دانه اناری چیست؟