قیمت خرید زرشک دانه اناری در ۱۱ مرداد ۹۹

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت خرید زرشک پفکی ۹۹ ۶۲۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری صادراتی ۵۱۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری  ۹۹ ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان
قیمت  خرید زرشک سیاه خشک ۹۹ ۴۵۰۰۰
قیمت خرید  زرشک تازه دان شده ۹۹    -----
قیمت  خرید زرشک کرمانشاهی  ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان
 قیمت خرید  زرشک  لواشکی  ۹۹  ۱۶۰۰۰
قیمت  خرید زرشک سیاه تازه ۹۹  ناموجود

 

قیمت زرشک پفکی و دانه اناری صادراتی ۹۹، قیمت روز زرشک دانه اناری، قیمت زرشک دانه اناری، خرید زرشک دانه اناری، خرید اینترنتی زرشک دانه اناری و پفکی، قیمت زرشک قاین، خرید زرشک بیرجند، قیمت انواع زرشک قاین، قیمت زرشک امسالی، قیمت هر کیلو زعفران امروز، قیمت هر کیلو زرشک سیاه، قیمت زرشک کرمانشاهی، زرشک خورشت خلال، قیمت هر کیلو زرشک درجه یک دانه اناری در سال ۹۹، زرشک دونه اناری بیرجند،