قیمت خرید زرشک پفکی در ۱۰ مرداد ۹۹ 

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت خرید زرشک پفکی ۹۹ ۶۲۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری صادراتی ۵۱۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری  ۹۹ ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان
قیمت  خرید زرشک سیاه خشک ۹۹ ۴۰۰۰۰
قیمت خرید  زرشک تازه دان شده ۹۹    -----
قیمت  خرید زرشک کرمانشاهی  ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان
 قیمت خرید  زرشک  لواشکی  ۹۹  ۱۵۰۰۰
قیمت  خرید زرشک سیاه تازه ۹۹  ناموجود

برای آطلاعات بیشتر به سایت ما به آدرس   https://1zereshk.ir/ مراجعه فرمایید. اعلام اخرین قیمت های خرید زرشک دانه اناری جهت صادرات، فروش عمده و صادرات زرشک به آلمان، فروش زرشک جهت صادرات به ترکیه، قیمت زرشک کوهی سیاه، قیمت زرشک، قیمت زرشک پفکی اعلا ، خرید زرشک، فروش زرشک، قیمت زرشک، صادرات زرشک