قیمت خرید زرشک پفکی در ۹ مرداد ۹۹  

 

 نوع زرشک قیمت زرشک 
قیمت خرید زرشک پفکی ۹۹ ۶۲۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری صادراتی ۵۱۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری  ۹۹ ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان
قیمت  خرید زرشک سیاه خشک ۹۹ ۴۰۰۰۰
قیمت خرید  زرشک تازه دان شده ۹۹    -----
قیمت  خرید زرشک کرمانشاهی  ۳۰۰۰۰۰ تومان
 قیمت خرید  زرشک  لواشکی  ۹۹  ۱۵۰۰۰ تومان
قیمت  خرید زرشک سیاه تازه ۹۹  ناموجود

 

قیمت خرید زرشک خشک بیرجند، قیمت خرید زرشک دانه اناری مرغوب قاین، قیمت خرید زرشک اعلا خراسان، فروش زرشک مرغوب بیرجند به قیمت کشاورز، قیمت زرشک ابی، قیمت زرشک کیلویی، قیمت زرشک دیجی کالا، قیمت زرشک مجتهدی، مرکز فروش زرشک در تهران، مرکز فروش زرشک در مشهد، فروش عمده زرشک در مشهد