قیمت خرید زرشک پفکی در ۸ مرداد ۹۹  

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت خرید زرشک پفکی  ۶۲۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری صادراتی ۵۱۰۰۰ تومان 
قیمت خرید زرشک دانه اناری  ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان
قیمت  خرید زرشک سیاه خشک  ۴۰۰۰۰
قیمت خرید  زرشک تازه دان شده     -----
قیمت  خرید زرشک کرمانشاهی  ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان
 قیمت خرید  زرشک  لواشکی   ۱۵۰۰۰
قیمت  خرید زرشک سیاه تازه   ناموجود

قیمت عمده زرشک پفکی در بازار های تهران و مشهد، قیمت زرشک پفکی درجه یک، قیمت خرید زرشک پفکی درجه ۲، زرشک پفکی درجه ۱ ، قیمت انواع و اقسام زرشک، قیمت زرشک ۹۹، قیمت زرشک بیرجند، تولید زرشک در قاین، قیمت زرشک بسته بندی، خرید و فروش زرشک در تهران، فروش زرشک آبگیری ، لیست قیمت زرشک پفکی ارگانیک، قیمت زرشک فله ای،