قیمت انواع زرشک - ۲۹ مهر ماه  ۱۳۹۸

 

 نوع زرشک قیمت زرشک (قیمت ها به تومان است)
قیمت زرشک پفکی ۷۳۵۰۰ تومان 
قیمت زرشک پفکی درجه یک صادراتی ۷۹۰۰۰ - ۷۷۰۰۰ تومان 
قیمت زرشک دانه اناری ۹۸ ۴۰ تا ۵۵ هزار تومان
قیمت زرشک سیاه خشک ۴۰۰۰۰
قیمت زرشک تازه دان شده ۲۴۰۰۰
قیمت زرشک تازه با شاخه ۱۵۰۰۰
 قیمت زرشک  لواشکی  ۱۷۰۰۰
قیمت زرشک سیاه تازه ناموجود

 برای اطلاعات بیشتر  در مورد قیمت زرشک سال 98 و تفاوت آن با قیمت زرشک   سال ۹۷ به سایت زرشک آبرام   https://ibarberry.ir مراجعه بفرمایید.